שכירות דירה – כך תגנו על הנכס שלכם

כל בעל נכס שעומד להשכיר את הנכס שעליו עמל שנים רבות, מעוניין למצוא שוכרים הוגנים, כאלה שיעמדו בתשלומים בזמן, שישמרו על המושכר וימסרו אותו בתום תקופת החוזה כפי שקיבלו אותו. בעל הנכס, לפני שיבצע  חוזה שכירות דירה,  חייב לוודא לגבי מצבו המשפחתי של השוכר, מה כוונותיו, היכן הוא עובד ועוד. יש לוודא את אמיתות הפרטים. בכל חוזה קיימת האופציה לגבי חידוש השכירות לאחר שנה. יש לציין כי חוזה שכירות, מהווה מיזם משותף של הצדדים- השוכר והמשכיר ועל חוזה השכירות חלים דיני חוזים לרבות, עקרונות תום הלב היושר וההגינות.
ברור כי חוזה שכירות דירה הינו מסמך מחייב וחשוב אשר נועד להבטיח את זכויות הצדדים. את החוזה יערוך עורך דין שמתמחה בדיני מקרקעין. יש להכניס סעיפים חשובים בחוזה שיבטיחו את זכויות המשכיר, כגון לא להעביר את הזכויות בדירה לאחרים או להשכירה בשכירות משנה.
סעיפים חשובים בחוזה השכירות
כאשר עורכים חוזה שכירות עבור דירה, יש לקבוע בחוזה כי כל חשבונות הנכס, כגון: ארנונה, חשמל, גז או טלפון יעברו על שם השוכר ולוודא כי אכן השוכר העביר את החשבונות על שמו. מומלץ לבקש מהשוכר כי יבטח את הדירה בביטוח מבנה, אשר יכסה מפני נזקים, כגון: פיצוץ צנרת, סדקים בתקרה או בקירות ועוד, יש להגדיר בחוזה השכירות כי באחריותו של המשכיר לתקן נזקים שייגרמו בדירה, כגון שקעים ברצפות, פיצוץ צנרת, ביוב סתום וכדומה.
אופן התשלום של שכר הדירה
שכר הדירה בישראל נקוב בשקלים, יש לבחון את עלות שכר הדירות, בטרם תתקשרו עם חוזה שכירות דירה, וזאת על פי המיקום, העיר, גודל הנכס, רמת השיפוץ וכדומה, יש להסכים מראש לגבי גובה שכר הדירה בשיקים דחויים בכל חודש. ישנם מקרים בהם בעל הנכס יבקש חודשיים שכר דירה מראש, מה שנחשב כמקובל ולאחר מכן ישלם השוכר חודש בחודשו. יש להתאים את אופי התשלום ליכולת הכלכלית, כך שלא יהיו מקרים חלילה ששיק יחזור, מה שיעמיד את השוכרים במצב לא נעים מול המשכירים.
ערבויות וביטחונות מצד השוכר
ניתן לקבוע ערבויות מהשוכר היות ומטרת הערבויות הינה הבטחת הנכס או התשלומים על השכירות או תשלומים שוטפים על הנכס שלא שולמו, כך שיהיה מקור כספי בטוח שממנו המשכיר, יוכל לקבל את תשלומיו, בכדי לא לגרום לחילוקי דעות בין המשכיר לשוכר, יש לוודא כי הפרטים יהיו מעוגנים באמצעות שכירות דירה שיהיה מקובל על שני הצדדים, כדאי כי השוכר ייקח את החוזה לעורך דינו כך שיעבור על החוזה. חוזים שיהיו ערוכים נכון, ימנעו בעיות בהמשך.
בעלי דירות יעדיפו ערבות בנקאית, ערבות זו, קובעת כי הבנק מחויב לשלם את הסכום הנקוב בשטר הערבות לבעל הבית שרשאי יהיה לפרוע את הערבות ללא צורך בהוכחת הפרת החוזה מצד השוכר, ערבות בנקאית היא בטוחה יותר כי עצם העבדה שהבנק יסכים לערבות מראה כי השוכר אינו לקוח בעייתי בבנק.
לרוב אין בעיות רבות של שוכרים, אך במידה ותהיינה הפרות מצד השוכר יש לפנות בהקדם לעורך הדין ולהתייעץ עמו לגבי פעולות שיש לנקוט.
כמה טיפים לשוכרים בטרם חתימת חוזה
לפני שחותמים על חוזה השכירות, חשוב כי השוכר יבחן את הנכס ולעבור עליו כמה פעמים. יש לבדוק את הבלאי בדירה, כגון קירות, תפקוד המזגן, מערכות החשמל והמים וכך, לערוך רשימת תקלות ולבקש מהמשכיר כי יתקן אותם לפני חתימת החוזה וזאת לאחר שהשוכר בדק את הנכס לפני חתימת החוזה והכניסה למושכר.
 
FacebookGoogle+Linkedin

  משרד 077-3463480 ; פקס 077-3463481   
נייד 053-3610111 ; כתובת: רח' חורב 8, חיפה 3434112 
(שלוחה נוספת: רח' מרמורק 9, תל אביב 6425403) 
  www.cohenlaw.co.il ; info@cohenlaw.co.il  

   דובי כהן משרד עורכי דין

מקרקעין,

חוזים, צוואות וירושות