באילו מקרים כדי לערוך צוואה?
  • ידועים בציבור: מומלץ לערוך צוואה כדי למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד הידוע בציבור הנותר
  • פיצול הירושה: מקרים שבהם המוריש מעוניין להוריש חלקים ספציפיים מעיזבונו לקרוביו, לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם הוראות  חוק הירושה
  • זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה
  • בני זוג גרושים או פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי: חוק הירושה אינו מסדיר את זכויות הירושה במקרים אלה
  • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לו יהיו לו ילדים
  • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו
לשאלה מי יכול לרשת על פי צוואה? תשובה מאוד פשוטה, כל אדם רשאי לרשת למעט מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו, גם מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת, אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה, מצד שני אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילדים שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו, וזאת במידה והמוריש מציין זאת בפירוש בצוואתו, המוריש אף רשאי להוריש את רכושו לתאגידים/חברות/עמותות ו/או כל גוף אחר, במקרה כזה הזוכים בנכסי גוף כזה או אחר, הם אלו אשר זכאים ליהנות מנכסי העיזבון שהגוף זכה בהם.
אין ספק כי נושא צוואות וירושות טומן בחובו נושאים ותתי נושאים רבים כמו כן שאלות רבות, כמו איך מתנגדים לצוואה? האם צוואה תקפה? איך מבטלים צוואה? מה עושים כאשר קיים סיכסוך בין יורשים? מה היא ואיך מסתלקים מעזבון? ועוד שאלות ותהיות רבות בעניין, על כן יש להיוועץ עם עורך דין מומחה ומבין בתחום, משרד עוד דובי כהן הינו משרד בוטיק אשר בחר להתמקד בנושאים אילו ולתת מענה מיקצועי יעיל נכון ויסודי תוך שמירה על סודיות לקוחותיו, בתחום זה יש חשיבות רבה לסודיות מהצדדים המעורבים.
 
פרשנות צוואה
כאשר עורכים צוואה, יש לרשום אותה אצל עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות על מנת שתהיה מספיק ברורה ומובנת. ניסוח בהיר ומדויק יהיה הרבה יותר עדיף וימנע סיבוכים מיותרים בעתיד. פרשנות צוואה, הינה המשמעות המשפטית של הצוואה מתוך המשמעות הלשונית בה היא כתובה. אם במידה ומתגלה כי המצווה בצוואה גרם לניסוח לא ברור או זהיר של הצוואה, ולא ניתן לדעת מה הייתה כוונתו האמתית של המנוח, בית המשפט, רשאי לתקן את דברי הצוואה. ברור, כי מטרת המחוקק הינה לנסות ולמלא את רצון המצווה. החוק אף קובע, כי במקרה שהוראת הצוואה נעשתה מטעות כלשהי או שהצוואה נעשתה תחת גורם שהייתה לו השפעה לא הוגנת על המצווה לפני מותו, הצוואה תבוטל ע"י בית המשפט. על פרשן הצוואה, יש להפעיל שיקול דעת פרשני על פי אינטואיציה הגיונית שתהיה מבוססת על הכללים והעקרונות של פרשנות צוואה. בתי המשפט, נמנעי מלהתערב בתוכנן של הצוואות מתוך מגמה אחת שהיא לכבד את רצונו של המצווה. ישנם בכל זאת, מקרים מיוחדים שלבתי המשפט לא נותרת אף ברירה אלא להתערב בתוכנן של הצוואות ולתת את הפרשנות שלהם. לפעמים הפרשנות של הצוואה, נובעת כאשר הצוואות לא נעשות באופן מקצועי, או כאשר המצווים לא דואגים לעדכן את הוראות צוואותיהם מדי כמה שנים, דבר שהוא בדרך כלל מומלץ. בית המשפט יעשה כל מאמץ על מנת לנסות ולהתחקות אחר מצווה הצוואה.
יש מקרים בהם יש צורך באם עורך הצוואה הוא אדם מבוגר או חולה, רצוי לצרף לצוואה חוות דעת רפואית שקובעת כי הוא כשיר לערוך את הצוואה, כדי למנוע טענות על היעדר כשירות משפטית של המצווה, השפעה לא הוגנת וטענות אחרות העלולות להביא לפסילת הצוואה.
חשוב לציין כי אנשים רבים פוחדים שמה הצוואה תבוטל ובכך יפסידו הכל אך בדיוק בנקודה זו חשוב לזכור ולומר כי גם במידה והצוואה תבוטל ע"י בית המשפט זה הרגע בו החוק יכנס לתוקף וקובע כי במידה ואין צוואה, כל עזבונו של המוריש יחולקו על פי דין, ניתן לראות בסיטואציה זו במקרים רבים חצי נחמה.
בנוסף גם אם המוריש מציין בפירוש בצוואה כי לא ייערך בה שינוי בעתיד, התנאי נחשב בלתי חוקי.

שיקול דעת של בית המשפט נעשה בהתאם לרצונו של המצווה בצוואה
בתי המשפט כאמור, יעשו ככל שביכולתם להשלים את מה שחסר בצוואה ע"י ניסיון להבין את רצונו של מצווה הצוואה. בדרך כלל על פי עדויות של אנשים אשר הכירו את המנוח או מרמזים שניתן ללמוד עליהם מהצוואה. על מנת מלהימנע ממקרים אלה, חשוב כי הצוואה תהיה ערוכה מראש באמצעות עו"ד המתמחה בענייני צוואות וירושות. יש לעדכן את הצוואה כאשר המצווה עדיין בחיים, בהתאם למציאות החיים, אם למשל קנה רכוש נוסף עם השנים או חשבונות בנק וחסכונות שאגר במשך הזמן. ללשון הצוואה יש שני תפקידים, הראשון הוא קביעת גבול המשמעות הלשונית של הצוואה, התפקיד השני הוא להתחקות אחר רצונו באמצעות גורמים חיצוניים שיעידו על רצונו של מצווה הצוואה או רמזים שונים מתוך הצוואה עצמה. כאשר יש לצוואה יותר ממשמעות לשונית אחת, יש לפנות לבית המשפט. במידה ויהיו דברים שאינם ברורים בצוואה ע"י פרשנות צוואה, בית המשפט יוכל להשלים את מה שחסר בצוואה על פי רמזים או הלך הרוח בכתיבת הצוואה של המנוח. למצווה הצוואה, יש את הבחירה איזה לשון צוואתו תיכתב כל עוד ברור מה הכוונה בצוואתו. במקרים בהם לשון הצוואה נשמעת לשתי פנים, מפרשים את הצוואה לפי רצונו וכוונותיו של המנוח. במקרה וקיימת צוואה שהיא אינה ברורה, כל צד בעניין, כלומר היורשים, יכולים לפרש באופן שונה על פי האינטרסים האישיים של כל אחד מהיורשים. במקרים כאלה, בית המשפט, הוא זה שיכריע בצוואה.
 
כיצד בכל זאת ניתן להבין את פירוש הצוואה?
על מנת להבין היטב, מה רצה המצווה בצוואתו, יש לקרוא את נוסח הצוואה בשלמותה. בדרך כלל, בית המשפט נעזר בגורמים שיעזרו לו לפרש במדויק את הצוואה כמו למשל העורך דין אשר ניסח את הצוואה על פי רצון המצווה. אם המנוח, במהלך חייו כתב כמה צוואות, האחרונה שכתב, היא זו שתכריע בירושה. הרבה אנשים כבר למדו כי צוואה, חייבת להיערך במשנה זהירות. הדרך הטובה ביותר לערוך צוואה מבלי שיהיו בה סיבוכים מיותרים היא אמירת הצוואה בפני שופט, נוטריון או רשם בית המשפט וכן, רשם לענייני ירושה. ניתן אף לבצע הגשת הצוואה בכתב באמצעות המצווה עצמו לידי שופט. דברי הצוואה יירשמו ע"י השופט וייקראו שוב באזני המצווה  והוא יאשר כ זאת צוואתו. השופט, או הרשם לענייני ירושה יאשר כי הצוואה נקראה והיא אכן ברורה לכל הצדדים. ישנם חוקים ברורים בעריכת צוואות. אם למשל  המצווה הוא אדם מבוגר מאוד או חולה, יש לצרף לצוואה חוות דעת רפואית בכדי למנוע טענות של היעדר כשירות בכתיבת הצוואה, כלומר המצווה לא היה בר דעת או כשיר גופנית ונפשית לערוך את הצוואה והיא עלולה להיפסל. הלשכות השונות בארץ של הרשם לענייני ירושה, תערוך את צו הירושה בהתאם לפרטים שנמסרו בבקשה לצו הירושה. אם קיים שיבוש בצו הירושה, הנגרם מטעות של פרטים שנמסרו זה לא ייחשב כטעות, סופר של הרשם לענייני ירושה יתקן את הטעות אך יש לשלם אגרה עבור הליך זה. על פי החוק, יש לקרוא את הצוואה כפירושה. אם הכול ברור אז לא תהיה שום בעיה, ויש לבצע את הכתוב בצוואה, היות וזה היה רצונו וכבודו של המנוח ויש לכבד את רצונו. במידה וכוונת המצווה לא הייתה ברורה, ניתן לבצע פרשנות צוואה בכמה דרכים. המשפחה תוכל להיות עדה לרצונותיו של המנוח. במידה ולא הגעתם עדיין לפתרון יש לגשת לבית המשפט על מנת לפתור את הבעיה. מי שיהיה מעוניין לבטל צוואה היות והיא אינה ברורה או קבילה, יש להיעזר בעו"ד לענייני צוואות וירושות על מנת שיוכל לעזור לכם למצוא את החוקים ואת ההוכחות שהצוואה נעשתה לא בצלילות הדעת. אם אכן יהיו הוכחות שיתקבלו בבית המשפט, כמו למשל מצבו הרפואי והקוגניטיבי של המצווה שלא היה כשיר, בית המשפט יבטל את הצוואה לאחר ההוכחות שיינתנו ויתקבלו בבית המשפט. גם במידה והצוואה לא הייתה הגיונית והמנוח היה מעוניין "בשלטון רפאים" על יורשיו, ניתן יהיה לבטל את הצוואה לאחר הגשת התנגדות לקיומה ואת הנימוקים לכך.
 
FacebookGoogle+Linkedin

  משרד 077-3463480 ; פקס 077-3463481   
נייד 053-3610111 ; כתובת: רח' חורב 8, חיפה 3434112 
(שלוחה נוספת: רח' מרמורק 9, תל אביב 6425403) 
  www.cohenlaw.co.il ; info@cohenlaw.co.il  

   דובי כהן משרד עורכי דין

מקרקעין,

חוזים, צוואות וירושות