חוזה נדל"ן

חוזים, נועדו להגן על הצדדים החתומים עליהם. החשיבות של חתימת חוזה נדל"ן, כאשר מדובר בנכס שהוא הדבר הכי יקר שהגיע אליו אדם בחייו. בחוזי הנדל"ן מהסוג העסקי, חוזה עשוי למנוע הפסד. יש לדעת מה הפרטים החשובים שיש לעגן בחוזה? מי הוא זה שאמון על חוזה כשר ומגן דיו? זו הסיבה, שיש למצוא עורך דין המתמחה במקרקעין וכן, דיני חוזים, כך שיהיה לכם חוזה שיגן על זכויותיכם בנכס וזאת כמובן, לאחר שעברו בדיקות מקיפות ונמצא כי הנכס הינו כשר- רק אז, השלב הבא בהליך הרכישה, יהיה החוזה עצמו.
ישנם כמה סוגים של חוזה נדל"ן, במידה ומדובר על חוזה מכר של נכס, יש לשים לב לגבי הסדר התשלומים, לגבי השעבודים הקיימים בנכס וקבלת מסמכים למחיקת משכנתאות, משכון ועוד. יש להפקיד את כספי הרכישה בנאמנות בסוף של הליך שיספק את כלל התשלומים, כמו תשלומים לרשות המקומית, היטל השבחה, אישורי המיסים על מנת שבסופו של דבר, הנכס יועבר על שמו של הקונה באטבו – ברשם המקרקעין.
האם ניתן לבטל חוזה רכישה של נכס?
במידה והשל איזושהי סיבה מוצדקת הקונה, יהיה מעוניין לבטל חוזה נדל"ן, שינם סעיפים מיוחדים בדיני החוזים שיאפשרו לו את ביטול החוזה, אך אם מדובר בחרטה בלבד, סיבה זו, אינה מצדיקה ביטול חוזה. במידה וקיימת הפרה יסודית של החוזה, יש לפנות לתוכן החוזה ולבדוק, מה הם התנאים שעליהם ישנה הפרה יסודית ואם היא אכן מצדיקה את ביטול החוזה. אם שינו תנאי סטנדרטי, כגון אם הקבלן מסר את הנכס כשהוא תקין והוצאו עליו היתרים ואם יתגלה, כי הקבלן לא עמד בתנאים, או שהרשויות החליטו לשלול היתר, על פי דיני החוזים, תנאי זה ייחשב כהפרה יסודית וישנה בהחלט עילה לביטול החוזה במקרה זה.
תחום המקרקעין, הינו רחב ומאוד מורכב, מומלץ תמיד, כי לפני ביצוע עסקת מקרקעין, יש להתייעץ תמיד, עם גורמים מקצועיים כמו: שמאים, עורכי דין, וכל הגורמים שמתמחים בתחום זה.
חוזה נדל"ן בתחום השכירות
גם חוזה נדל"ן חייב להיערך כך שיגן גם על השוכר וגם על המשכיר. גם חידוש חוזה קיים, או מציאת מקום חדש ומתאים, אשר יפנה לקהל הרלוונטי בסביבה שאתם מעוניינים כי עסק שלכם ימוקם, אינו דבר שולי. אסור בשום אופן, להקל ראש בחתימה על חוזה נדל"ן ועל כל הסעיפים שחוזה זה מכיל. יש לוודא, כי אם מדובר בחוזה שכירות עסקי, יש לוודא, כי הוא מעגן את זכויותיו של השוכר כפי המקובל בחוק. בכל חוזה שכירות, יש לבדוק אם קיימת אופציה להארכת החוזה, לפני תום תקופת השכירות.
במידה והשוכר יהיה מעוניין לקצר את חוזה השכירות, עקב מעבר למקום אחר, בשל אי אילו סיבות, עליו להודיע על כך מראש למשכיר, כך שהלה ימצא שוכרים חדשים. במקרים רבים, יהיה תנאי לפיצוי כספי של השוכר למשכיר, במידה וחוזה השכירות יסתיים קודם לתקופת סיומו, מה שמאוד מקובל בחוזי השכירות.
מדוע חשוב לבחור עורך דין מקרקעין באזור בו נמצא הנכס שנרכש?
ישנו יתרון גדול, בבחירת עורך הדין העוסק בדיני מקרקעין בסביבת הנכס שנרכש. למשל אם הנכס ממוקם בחיפה, יש לבחור עורך דין מאזור חיפה, היות ועסקאות נדל"ן, תלויות בגורם שלישי כגון רישום הנכס במנהל המקרקעין.. ההיכרות היום יומית של עורך הדין עם העובדים במוסדות הללו, עשויים לחסוך זמן רב ברישום הנכס והגעה עם כל החומר הרלוונטי, לעריכת חוזה נדל"ן. אלה הגורמים החשובים לעסקת נדל"ן מוצלחת ועריכת חוזה כדין.
 
FacebookGoogle+Linkedin

  משרד 077-3463480 ; פקס 077-3463481   
נייד 053-3610111 ; כתובת: רח' חורב 8, חיפה 3434112 
(שלוחה נוספת: רח' מרמורק 9, תל אביב 6425403) 
  www.cohenlaw.co.il ; info@cohenlaw.co.il  

   דובי כהן משרד עורכי דין

מקרקעין,

חוזים, צוואות וירושות