עורך דין מיסוי מקרקעין

במדינת ישראל, מיסוי מקרקעין, מהווה את אחד המקורות הרווחיים ביותר. הטלת המיסים בארץ, נעשית על כל פעולה של מכירה או רכישה של נכס. מדובר על היטל השבחה, אם הושבח נכס כלשהו, בעל הנכס, שילם אחוזים מהשווי החדש של הנכס. מס השבח, הינו מס שמוטל על רווחי הון שנוצרו מעסקאות במקרקעין, כגון מס רכישה, המס שהקונה משלם, ברכישת נכס, מס של הכנסות משכר דירה ועוד. קביעת השומה של מס שבח, הינו עניין מורכב היות והשומה נקבעת, על פי שיעורי מס משתנים שמושפעים ממועד הרכישה, ניכויים מסוימים, שיעורי מס היסטוריים, לגבי נכסים שנרכשו עד לתאריך: 31.3.1961, חישוב מס לינארי הכולל חלוקה על גבי שלוש תקופות וחישוב לינארי חדש לגבי נכס מגורים. חישוב של מס שבח, חייב במומחיות. ישנם מקרים, בהם ניתן ליהנות מתשלום מס שבח, כגון,  אם אדם מכר דירה למעלה מ-4 שנים, הוא זכאי לפטור ממס שבח, וזאת אם יש לו נכס אחד.
מס הבוחן את מס השבח הכוונה היא לרווח שנוצר לאדם שביצע עסקת מקרקעין, כלומר התמורה אותה הוא מקבל בהתאם לשיווי השוק של הנכס, אל מול המחיר ששילם בעת הרכישה של הנכס וכן, ההשבחות שבוצעו במהלך האחזקה של הנכס בניכוי הפחת. בכל החישובים הללו, עורך דין מיסוי מקרקעין עשוי לסייע לכם בחישוב והפחתת המס.
שינויים שחלו במיסוי המקרקעין בשנת 2014
משנת 2014, בוצעו שינויים רבים בחישובי מיסוי מקרקעין כגון במס השבח, עד לשנה זו, נהנו אלה שמחזיקים יותר מדירה אחת מפטור מוחלט של מס מרווח ההון שנוצר, דהיינו- פטור ממס שבח, במידה ולא מכרו נכס בטווח של 4 שנים. משנה זו, משלמים המוכרים, מס שבח בשיעור של 25% על הרווח מהדירה הנוספת הנמכרת אפילו אם עברו למעלה מ-4 שנים מאז המכירה של הנכס הקודם. יחד עם זאת, אם המוכר החזיק נכס למשך 18 חודשים, והוא מכר אותה, הוא יהיה פטור ממס שבח.
ישנם מקרים של קנסות, למשל מי שלא דיווח במועד על עסקת מקרקעין שביצע, יהיה עליו לשלם קנס מנהלי כמו למשל מס רכישה שלא שולם במועדו. קנס זה, יעמוד על 5% מהמס המגיע עם תוספת הפרשי הצמדה וריבית מזמן שנקבע למועד ההצהרה, עד ליום המסירה. כדאי כי עורך דין מיסוי מקרקעין, יסייע לרוכש לתשלום מופחת והקלה בעונשו.
 
חיוב בקנסות – למי ומדוע?
ישנם מקרים של קנסות, למשל מי שלא דיווח במועד על עסקת מקרקעין שביצע, יהיה עליו לשלם קנס מנהלי כמו למשל מס רכישה שלא שולם במועדו. קנס זה, יעמוד על 5% מהמס המגיע עם תוספת הפרשי הצמדה וריבית מזמן שנקבע למועד ההצהרה, עד ליום המסירה.
גם אדם שפטור ממס ואינו מסר במועד ההצהרה, יהיה עליו לשלם קנס של 2 פרומיל משיווי הזכות שנמכרה יחד עם תוספת של ריבית והצמדה. קונה, אשר הוטל עליו קנס מנהלי, יכול לא לשלמו אך עליו להודיע לרשות המסים האזורית, תוך 30 יום, על בקשתו להישפט. קנס מנהלי, מטרתו להרתיע את מבצעי העבירה, כגון מתחמקי המיסים, ובדרך זו, מפחיתים על העומס שקיים בבתי המשפט. יש לציין כי מי שהוטל עליו שללם קנס מנהלי, יוכל להצליח באמצעות תשלום הקנס, להימנע מפגיעה בשמו.
פניה לעורך דין המתמחה בעבירות כלכליות בדבר אישום על  עבירה מנהלית
בית המשפט רשאי להגיש כתב אישום פלילי כנגד אדם שלא עמד בתשלומים של מיסוי מקרקעין, במיוחד אם יש נגדו עבירות קודמות. יש לפנות אל עורך דין  מיסוי מקרקעין המתמחה בעבירות כלכליות, על מנת לצאת מהאישום טאו להפחית בקנס. עורכי דין המתמחים בדינים אלה, יש להם את הקשרים הנחוצים עם רשויות המיסוי והם יכולים להקל באופן משמעותי על עונשו של הנאשם,  או אפילו לבטל את ההליך הפלילי, באמצעות תשלום כופר.    
 
FacebookGoogle+Linkedin

  משרד 077-3463480 ; פקס 077-3463481   
נייד 053-3610111 ; כתובת: רח' חורב 8, חיפה 3434112 
(שלוחה נוספת: רח' מרמורק 9, תל אביב 6425403) 
  www.cohenlaw.co.il ; info@cohenlaw.co.il  

   דובי כהן משרד עורכי דין

מקרקעין,

חוזים, צוואות וירושות