אימות חתימה עורך דין בחיפה

ישנם מסמכים המצריכים אימות חתימה עורך דין חיפה. תפקידו של עורך הדין אינו מסתכם בהעלאת התצהיר על כתב, כי אם נתינת חותמת {גושפנקא} ולוודא, כי המצהיר מודע לתוכן של המסמך ומבין אותו על כל היבטיו. עורך הדין, הוא זה שהופך את המידע לתצהיר ומכך, חובה עליו למסור את התצהיר המוכן לעיונו של המצהיר, רק לאחר שהבין את הכתוב, יוכל המצהיר לחתום מול עורך הדין שיאמת את חתימתו. במידה והמצהיר, אינו מבין את המושגים המשפטיים בתצהיר, מתפקידו של עורך הדין להסביר לו את הכתוב. גם עורך הדין  יאשר בחתימתו, כי אכן הזהיר את המצהיר ושהלה חתם מולו על התצהיר.
תפקידו של עורך הדין, לאמת את זהותו של המצהיר ולהסיר ספק בנוגע לזהותו באמצעות מסמכים כגון: תעודת זהות, דרכון וכדומה. המטרה השנייה, הינה לוודא שהמצהיר, חתם על המסמך מרצונו החופשי, בדעה צלולה וללא הפעלת לחץ או כוח חיצוניים. חשיבות של אימות חתימה עורך דין בחיפה, היא גבוהה, היות והיא דו צדדית, כך שהיא מספקת וודאות אם לחותם עצמו בדבר תקינותו של המסמך. מי שמורשה לאימות חתימה, הוא נוטריון. מי שאינו מחזיק ברישיון נוטריון, אינו מורשה לאימות חתימה. הכוונה היא לעורך דין העוסק למעלה מ-10 שנים במקצוע עריכת הדין ועמד בתנאים ובקריטריונים לקבלת רישיון זה.
הצעה חדשה ומהפכנית בדבר אימות חתימה
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין קיבלה הצעה לגבי הכללים הקובעים הוראות חדשות באשר לאופן בו רשאים עורכי הדין לאמת חתימות של מצהירים. הכללים החדשים, קובעים, כי עורך הדין יכול לראות את המצהיר על מסך מחשב באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון החכם, כאשר הוא רואה את המצהיר על הצג. ניתן אם באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד לאמת חתימת אדם מוכר לו באופן אישי.
 לא חלה חובה על המצהיר להתייצב במשרדו של עורך הדין, לשם אימות חתימה עורך דין בחיפה או בכל עיר אחרת.  מדובר על שיטה מהפכנית שמוכרת בחוק, מה שחוסך בזבוז זמן והוצאות על נסיעות. דבר זה, חוסך גם מלקוחות הנמצאים בחו"ל את הצורך להגיע לשגרירות הישראלית, לשם חתימה על תצהירים ואימותם. ישנם כללים נוספים בשיטה החדשה של אימות החתימה, כגון אם הלקוח לא מוכר לעורך הדין באופן אישי, הדרישות הקודמות של התייצבות במשרד של עורך הדין, לשם אימות חתימה פיסית, יחול על לקוחות שאינם מוכרים לעורך הדין.
אימות חתימה על תצהירים שאינם כתובים בשפה העברית
ישנם כללים חדשים נוספים, בדבר אימות חתימה עורך דין חיפה, כמו למשל תצהירים שאינם כתובים בעברית. על פי הכללים החדשים, חובה לציין בתחתית התצהיר, כי התוכן שלו תורגם למצהיר בשפה הנדרשת  ויש לציין את פרטי המתרגם כך שאם יהיה הצורך לברר מולו לגבי תוכן התצהיר, ניתן יהיה להשיגו. הכללים הללו נקבעו, היות והיו תקדימים בתי משפט שמצהירים שאינם דוברי עברית, לא הבינו את משמעות התצהיר שעליו הם חתמו.
לפעמים ישנם תצהירים מוכנים והם מגיעים לעורך הדין כך שיש רק לאמת את חתימת המצהיר, אך ישנם מסמכים ,כגון תצהירים שעל עורך הדין המאמת יש להכין ולערוך מול המצהיר, בטרם תבוצע אימות החתימה. נוטריון בהרבה מקרים, נדרש לאמת חתימה של לקוחו על מסמכים שונים. בין המצבים המוכרים הם: רכישה של דירה חדשה מקבלן, אשר נדרש למסור ייפוי כוח בלתי חוזר לעורך דינו של הקבלן שירשום את הנכס בלשכת רישום המקרקעין. גם אם לקוח לקח משכנתא, יידרש הרוכש לחתום בפני נוטריון על ייפוי כוח בלתי חוזר, עבור הבנק הממשכן.
 
FacebookGoogle+Linkedin

  משרד 077-3463480 ; פקס 077-3463481   
נייד 053-3610111 ; כתובת: רח' חורב 8, חיפה 3434112 
(שלוחה נוספת: רח' מרמורק 9, תל אביב 6425403) 
  www.cohenlaw.co.il ; info@cohenlaw.co.il  

   דובי כהן משרד עורכי דין

מקרקעין,

חוזים, צוואות וירושות